PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera  - prowadzone przez specjalistów z Fundacji SYNAPSIS 

Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą –

inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem.

To zespół Aspergera.

 

                                                                                                                                    Luke Jackson

                                                                          „Świry, dziwadła i zespół Aspergera"

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

*  WYSOKI POZIOM

   MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

*  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

*  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

*  CERTYFIKATY

*  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  NA  LUNCH

Szkolenie kierowane jest do :

*profesjonalistów

 zainteresowanych problematyką

 zespołu Aspergera, pracujących

 lub planujących pracę z osobami

 z zespołem Aspergera.

* nauczycieli przedszkoli i szkół

 integracyjnych, powszechnych,

 specjalnych

* pracowników poradni

 psychologiczno-pedagogicznych

Cel szkolenia 

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

   #  Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.

   #  Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.

   #  Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.

   #  Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży

        z zespołem Aspergera.

   #  Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.

   #  Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.

   #  Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

 

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

   #  Trening umiejętności społecznych.

   # „Pokonując samotność...". Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

 

I dzień    –   od   9.30     do   18.30    

II dzień   –  od   9.00     do   16.30    

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów z Fundacji SYNAPSIS w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA

1

1

Program szkolenia

1

2

Czas trwania szkolenia – 19 h dydaktycznych

1

3

Cena szkolenia – 490 zł  brutto

1

4

Zasady rejestracji Uczestników szkoleń

1

5

Uwaga!   

Jeśli dla szkolenia została wyznaczona data / daty realizacji, to wówczas wpłacenie zaliczki oraz we wskazanym terminie (podanym w mailu od organizatora), całej odpłatności tytułem udziału w szkoleniu, jest gwarancją rezerwacji miejsca dla uczestnika.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Liczba uczestników:   minimum – 15, maksimum – 24

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne na naszej stronie - PiramidaRozwoju.

Wystarczy kliknąć na udostępnione poniżej linki.

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

 

Nasz telefon: 516 303 808

Dostarczenie niezbędnej wiedzy dla nauczycieli pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Zwiększenie kompetencji profesjonalistów zainteresowanych problematyką funkcjonowania i metodami pracy

z osobami z ZA .