PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

AAC - alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji -  .................

Szkolenie z "AAC" - alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji

                                                 osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się.

Prowadząca - Alina Smyczek     więcej o prowadzącej 

Szkolenie ma charakter solidnego wprowadzenia słuchacza w dziedzinę AAC pokazuje elementy interwencji, ich strukturę, oraz prezentuje metodyczny porządek wprowadzania AAC. Podczas szkolenia uczestnicy poznają też narzędzia    potrzebne   do   budowania    indywidualnego   systemu   komunikacji,

np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Zobaczą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu   uczenia   się   ich  użycia.  Wezmą  udział  w  ćwiczeniach  dzięki  którym

nabędą praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Naszą ofertę

kierujemy ...

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

*  WYSOKI POZIOM

   MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

*  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

*  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

*  CERTYFIKATY

*  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  NA  LUNCH

Piramida Rozwoju serdecznie zaprasza na:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 

   •  rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia

   •  diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej

   •  budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu,

        wspomagana znakami stymulacja języka),

   •  bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,

   •  planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej,

        rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),

   •  dobierania i nauczania strategii komunikacji

   •  nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,

   •  rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji,

   •  dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),

   •  wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Szkolenie kierowane jest do :

* logopedów

* pedagogów

* nauczycieli przedszkoli          

  i szkół integracyjnych,

  powszechnych, specjalnych

* pracowników poradni

  psychologiczno-

  pedagogicznych

* studentów

* rodziców dzieci z

  trudnościami w komunikacji

Cel szkolenia 

1. Komunikacja wspomagająca i alternatywna – wprowadzenie i terminologia. Rodzaje znaków.

2.  Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka.

3.  Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka  cz. I

4.  Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym.

5.  Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka  cz. II

I dzień   –   od   9.00    do   18.00     (10 x 45 minut)

II dzień  –  od    8.00    do   17.00     (10 x 45 minut)

Szkolenie jest prowadzone dla grupy minimalnie 20-osobowej, maksymalnie 24-osobowej.

Czas trwania kursu: 20 godzin (dla słuchacza), po 10 godzin dydaktycznych (45 minutowych) dziennie,

codziennie 2 przerwy 15-minutowe i jedna 45-minutowa (nie wliczone w czas szkolenia).

1

1

Program szkolenia - dzień 1   -  ..................................  

1

2

Czas trwania szkolenia – 20 h dydaktycznych

1

4

Cena szkolenia – 560 zł brutto - przy zapisaniu się i wpłacie zaliczki do ...

                                      580 zł brutto - przy zapisaniu się i wpłacie zaliczki po ...

Uwaga!

Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Wpłaty zaliczki w wysokości 350zł należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  

1

5

Zasady rejestracji Uczestników szkoleń

1

6

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 250zł na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Liczba uczestników:   minimum – 20, maksimum – 24

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne na naszej stronie - PiramidaRozwoju.pl

Przyciski poniżej umożliwią zapoznanie się z aktualnym regulaminem organizacji naszych szkoleń oraz zapisanie się na szkolenie.  

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

Nasz telefon: 516 303 808

1.  Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej,

      cz. I – Budowanie środowiska językowego. Strategie przekazywania informacji.

2.  Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej,

      cz. II – Wprowadzanie znaków

3.  Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej,

      cz. III – Pomoce do porozumiewania się: Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych

4.  Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej,

      cz. IV -  Pomoce do porozumiewania się – c.d.

 

Program szkolenia - dzień 2   -  ..................................  

1

3