PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Dlaczego my ?

W naszych działaniach  kierujemy się dobrymi praktykami terapeutycznymi, coachingowymi  i  szkoleniowymi.

 

Szczególnie w terapii i coachingu oznacza to, że przede wszystkim słuchamy Was, rozmawiamy i wspólnie ustalamy plan działań, tak by znaleźć skuteczne rozwiązanie.  

Trzy powody, dla których  warto skorzystać z naszej oferty teraputycznej.

1.

Konsultacje u nas

To praca zespołu naszych specjalistów, posiadających duże doświadczenie i wiedzę, pozwala ustalić skuteczne działania. Możliwość zapewnienia szerokiej oferty działań terapeutycznych i rozwojowych to kompleksowe podejście, które w oparciu o stały kontakt z klientem czy rodzicem daje podstawę do realizacji optymalnych rozwiązań.

Wstępne konsultacje pomagają ustalić odpowiednią strategię działań. Naszym zadaniem jest optymalny ich dobór, wybór metod i  terapii wspomagających Wasz rozwój lub rozwój Waszych bliskich.

2.

3.

1.

2.

3.

Wnikliwa diagnoza

Profesjonalnie i wnikliwie przeprowadzona diagnoza daje Wam poczucie komfortu i zaufania. Diagnoza jest ważnym punktem odniesienia w ustalaniu szczegółów  planu  działań  terapeutycznych.   Nasze   dobre  praktyki  terapeutyczne   w  tym  zakresie   –   to  fakt,  że  rzetelnie  podchodzimy  do  diagnozy, nie  naciągając  rzeczywistości.   Dzięki  temu  macie  Państwo  pewność  a  tym  samym  komfort,  że  są  podstawy  do  realizacji   terapii  lub  brak  przesłanek do niepokoju.

Wnikliwa diagnoza  umożliwia  opracowanie  indywidualnego  podejścia  terapeutycznego  do  klienta,  bo  każdy człowiek jest inny.  Daje  również  pewność, że podejmowane działania są naprawdę potrzebne i skuteczne.  Takie podejście to zatem całościowe ujęcie problemu, czasami wymagającego poszerzenia opisu trudności o tzw. diagnozę kliniczną – określającą rodzaj jednostki chorobowej i pokierowanie do innych specjalistów.

 

Terapia - dobrana „na miarę”

Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze tylko jedna określona metoda terapeutyczna jest najskuteczniejsza dla wszystkich. W naszym Centrum oferujemy różne terapie, których stopniowe włączenie może znacząco wpłynąć na poprawę funkcjonowania. Dużą wartością jest fakt, że nasi specjaliści posiadają wiedzę z zakresu zastosowania różnych terapii, mogą się konsultować i uzupełniać swoje działania. Taka współpraca pozwala odnieść sukces.