PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Forbrain ®,  to słuchawki, które poprawiają percepcję naszego własnego głosu, co pomaga mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych.

 

 

...Forbrain® to słuchawki działające za pomocą przewodnictwa kostnego

1.

Używając słuchawek z tą funkcją Państwa głos zostanie przekazany 10 razy szybciej i jednocześnie będzie on o wiele czystszy niż używając do tego celu zwyczajnych słuchawek.

 

 

 

2.

3.

4.

... jak to działa ? 

Dzieki przewodnictwu kostnemu  i dynamicznemu filtrowi bedziesz słyszeć swój głos inaczej niż do tej pory. Twój głos w naturalny sposób dostosuje się do odbieranych dźwięków.

Stopniowo poczujesz, że twój głos zmienia sie spontanicznie, że lepiej mówisz i lepiej się koncentrujesz. Forbrain ® stopniowo nauczy twój głos, jak skutecznie stymulować mózg.

W ten sposób można pomóc dzieciom a także dorosłym w rozwoju osobistym i pokonywaniu własnych ograniczeń. I właśnie do tego celu głos jest najlepszym narzędziem.

 

 

 

 

 

 

Forbrain ® wykorzystuje  przewodnictwo kostne i poprzez drgania kości czaszki dostarcza przetworzoną informację do mózgu.

W związku z tym, że coraz częściej diagnozowane są trudności w prawidłowej komunikacji oraz reagowaniu na informację dźwiękową, które mogą być związane z Zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego, może się okazać, że w takim wypadku "przewodnictwo kostne" nie działa prawidłowo.

 

 

 

 

 

i wcześniej wykonać badania w tym kierunku.

Może to być badanie "Uwagi słuchowej" wykonywane przez specjalistów Metody Tomatisa ®.

Certyfikowany Konsultant tej metody, po wykonaniu badania na audiolaterometrze,

 

 

 

 

 

 

 

potwierdzi czy jesteś gotowy do korzystania z  Forbrain ® ,

a także  czy  to urządzenie będzie wystarczające i właściwe, by optymalnie wspomagać Twój rozwój.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub umówić na badanie "Uwagi słuchowej", to skontaktuj się z nami telefonicznie:

 

   516 303 808

… należy jednak pamiętać !  

...dynamiczny filtr w słuchawkach Forbrain ®

Filtr ten aktywuje się podczas gdy Państwa głos zmienia różne częstotliwości po to, aby zaskoczyć mózg i sprawić że będzie o wiele bardziej czujny.

 

 

…zajęcia z Forbrain ® bezpłatnie !  

...słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne  

...słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego

…więcej o Forbrain ®

znajdziecie w ciekawych artykułach dostępnych na stronie - forbrain.com

Forbrain® to rewolucyjny wynalazek, który dzięki poprawie naszego naturalnego słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, pozytwnie wpływa na trzy aspekty naszego życia:

6. 

...naukowe dowody na pozytywny wpływ działania słuchawek Forbrain ®

Badanie przeprowadzone przez Profesora Carles Escera z Uniwersytetu w Barcelonie potwierdzają że, po użyciu Forbrain następuje  znaczący  wpływ  na zmiany w zachowaniu,  jaki  i  zmiany  na  poziomie  fizjologicznym  i  neuronowym.  Osoby badane

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.

Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.

Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

 

Forbrain® to urządzenie wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie zgodnie z określonymi kryteriami, wówczas słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji.

Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy – są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.

Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.

 

 

Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.

 

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne może ulec zaburzeniu z różnych powodów, zarówno emocjonalnych, jak fizjologicznych, na przykład pod wpływem stresu głos może zmienić barwę i mieć nieprzyjemny rytm.

 

Dzięki takiemu działaniu słuchawki Forbrain® są cenną pomocą w następujących obszarach :

dykcja i wymowa  

prawidłowa emisja głosu

 

werbalna pamięć robocza

i pamięć krótkoterminowa

 

lepsze czytanie

5.

...Forbrain ® - zobacz na filmie jak działa, na co wpływa i w czym pomaga ?

                               

używały Forbrain piętnaście minut dziennie przez pięć dni. Badanie zostało wykonane kilkakrotnie według ustalonego protokołu i przy użyciu medycznych urządzeń naukowych do analizy wokalnej, elektroencefalogramu, elektrokardiogramu i do wykonania badania przewodzenia skóry. Badanie to potwierdziło, że Forbrain pobudził neuronową sieć  zaangażowaną w kontrolę uwagi.

Osoby badane  wykazały lepszą  zdolność  koncentracji  i  odporność  na rozproszenia i to nie tylko podczas  używania  Forbrain,

ale  także po, gdyż badania wykonano systematycznie w ciągu 80-cio minutowego okresu po zaprzestaniu używania Forbrain.

Ten efekt został opisany jako "stymulujący i wielce obiecujący". Dr. Escera podkreśla, że "jest bardzo rzadkie i wręcz zaskakujące, zaobserwować taki znaczący wpływ na uwagę natychmiast bezpośrednio po użyciu urządzenia".

Badanie pokazało również poprawę jakości wypowiedzi i głosu nie tylko podczas piętnastominutowego użycia, ale i podczas nagrań zarejestrowanych po. Jednocześnie poziom stresu badany za pomocą rytmu serca i za pomocą przewodnictwa skóry, obniżył się zarówno podczas i po zastosowaniu Forbrain.  To badanie jest w trakcie publikacji.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STRESZCZENIEM TUTAJ (dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej)

… jeśli chcesz kupić  

          Forbrain ®

       z  27 %  zniżką

 

 

 

 

lub w zamówieniu wpisz numer zarejestrowanego

użytkownika

 

3A0300790

... więc warto się upewnić  !

... jeśli potrzeba stosowania Forbrain ®

wynika z sugestii innych specjalistów, bądź ze zdiagnozowanych trudności rozwojowych w obszarze mowy, integracji sensorycznej lub innych, to najefektywniejszym działaniem  terapeutycznym, będzie skorzystanie z treningów opartych o połączone "przewodnictwo kostne i powietrzne" w jednym indywidualnie przygotowanym programie treningów "Uwagi słuchowej" - Metodą Tomatisa ®

 

 

 

 

 

Uczestnicy zajęć logopedycznych lub integracji sensorycznej w Piramidzie Rozwoju, bezpłatnie korzystają z Forbrain ®  

po wcześniejszych konsultacjach ,  interdysplinarnych ze specjalistami Metody Tomatisa ®

7.

...światowe nagrody i wyróżnienia przyznane słuchawkom Forbrain ®