PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Marta Fydrych-Gzyl

 

•  Metoda TOMATISA ® 

•  Neurofeedback / EEG Biofeedback 

•  Sensoplastyka © 

 Koordynator projektów szkoleniowych