PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Marzena Grygorowicz

 

 Logopedia 

 Integracja Sensoryczna  SI 

 Logorytmika - logopedyczne zajęcia grupowe 

 

 

 

Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem.

Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi  zdobyłam w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci

i Młodzieży Niepełnosprawnej.  

Posiadam doświadczenie w  diagnozie i terapii logopedycznej

w pracy z dziećmi zdrowymi jak również w przypadkach specyficznych potrzeb edukacyjnych, MPD, ZD, ZA, spektrum autyzmu, obniżonej sprawności intelektualnej oraz z dorosłymi

z MS - stwardnienie rozsiane (ang. multiple sclerosis).

Zajmuję się również diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego - SI.

 

W Piramidzie Rozwoju prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz diagnozę i terapię SI.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju komunikacji  stosuję

technikę czytania symultaniczno - sekwencyjnego Metodą Krakowską  oraz wspomagam rozwój mowy poprzez programowanie języka dla dzieci z trudnościami w komunikacji.

 

Wiele radości sprawiają mi zajęcia grupowe z Logorytmiki, które prowadzę z młodszymi dziećmi, jako wspomagającą formę rozwoju mowy.  

 

Łącząc doświadczenie logopedyczne i wiedzę z zakresu zaburzeń przetwarzania sensorycznego mogę wnikliwiej przyjrzeć się przyczynom trudności w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci i pokierować  terapię tak, aby optymalnie wspomóc proces rozwojowy naszych podopiecznych.

 

Bardzo cenię sobie możliwość współpracy z innymi terapeutami w celu opracowania optymalnych działań terapeutycznych.

 

Dbam o swój rozwój zawodowy, który przekłada się również na efektywniejsze wsparcie rozwoju innych, dlatego też  zrealizowałam kursy i szkolenia:

 

•  Dwustopniowy kurs z zakresu Integracji Sensorycznej:

   *  kurs II wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji  

        sensorycznej” (instruktor M. Karga, certyfikat Polskiego  

        Towarzystwa Integracji Sensorycznej)

    *  kurs I „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji

         sensorycznej” (instruktor M. Karga)

•  Praca z osobami z deficytami poznawczymi

•  Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice

•  Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę

     dziecka

•  Podstawy języka migowego

•  Organizacja wsparcia rodzin z dziećmi

•  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Metoda

     Krakowska

•  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

     (niesłyszących, autystycznych,  z afazją) – Metoda Krakowska