PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Podstawowe założenie Metody Tomatisa® stanowi rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. 

Słyszenie jest prostą, pasywną percepcją dźwięku, uzależnioną od sprawnego aparatu słuchu, niewymagającą naszego świadomego zaangażowania. Słuchanie natomiast to aktywny proces, umiejętność, pragnienie i intencja skupiania   uwagi   na   dźwięku,   który  chcemy  zanalizować

i przetworzyć. Słuchanie jest zdolnością, która może ulegać zaburzeniom,  zostać utracona, ale również odzyskana. Ucho i głos  są powiązane z  funkcjonowaniem psychicznym,

a zatem usprawnianie ich poprawia funkcjonowanie poznawcze i psychiczne osoby. Bardzo ważna jest świadomość, że słuchanie jest umiejętnością używania zmysłu  słuchu  intencjonalnie  i  uważnie  w  celu uczenia się

...zaburzone słuchanie jest przyczyną zachowań dysfunkcyjnych.

1.

Dlatego, że gdy informacja sensoryczna przekazana przez ucho zostaje źle zinterpretowana, słuchanie człowieka zostaje zakłócone, a zaburzenia słuchania skutkują problemami nie tylko z rozróżnianiem i lokalizowaniem dźwięku w przestrzeni oraz z lateralizacją słuchową, ale także z utratą umiejętności izolowania przekazu dźwiękowego z otaczającego hałasu.

W takiej sytuacji osoba czuje się wystawione na natłok informacji, które otrzymuje z różnym stopniem zniekształcenia. Zrozumienie przekazu wymaga od niego ogromnego wysiłku, prowadzi do błędów, narastającego zmęczenia oraz ostatecznie wycofania, lub zachowań agresywnych. Wtedy środowisko zaczyna być odczuwane jako źródło problemów. W takich warunkach cierpią uwaga i pamięć, gdyż mózg ma zaledwie półtorej sekundy na podjęcie decyzji, którą informację przechować.  W  natłoku  dystraktorów  nie  jest   w  stanie  tego robić,  pojawiają  się  więc  problemy  z pamięcią krótkotrwałą, z kodowaniem informacji i ich odtwarzaniem. Z uwagi na to, że za równowagę odpowiada także przedsionek, który informuje mózg o najmniejszym ruchu ciała, ucho jest zaangażowane w kontrolę postawy i zachowanie równowagi. To dlatego poprzez oddziaływanie na przedsionek, metoda Tomatisa znacząco wpływa na poprawę motoryki i utrzymywanie właściwej postawy.

2.

3.

4.

Twórca i jego dzieło...

METODA TOMATISA ® 

Bardzo wcześnie, bo już na początku XX wieku wielu psychologów i pedagogów podejrzewało, że ucho odgrywa ogromną rolę w rozwoju osobowościowym człowieka,

ale dopiero w połowie lat 50 ubiegłego wieku kompleksowo tą problematyką zajął się francuski profesor otolaryngologii

Alfred Tomatis.

Poświęcił on znaczną część swej kariery na badanie relacji między uchem a głosem oraz na badanie związków między słuchaniem

a komunikowaniem się i tzw.

"Uwagą Słauchową".

 

Czym jest uwaga słuchowa?

W ogromnym skrócie możemy powiedzieć, że jest to zdolność

do właściwej interpretacji bodźców dźwiękowych.  

Jeśli ta zdolność jest zaburzona, nie jestśmy w stanie właściwie hierarchizować i interpretować kierowanych do nas komunikatów, co niesie ze sobą fundamentalne skutki dla  zachowania i rozwoju.

 

Odkrycia Tomatisa zostały potwierdzone w laboratorium fizjologicznym na Sorbonie, 

a w roku 1957 i 1960 przedstawiono je  Akademii  Nauk  i  Akademii Medycznej w Paryżu.

 

Z czasem procedury treningowe oparte na badaniach profesora Tomatisa oraz cały zespół zachowań terapeutycznych,   które opracował, nazwane zostały stymulacją audio-psycho-lingwistyczną, słuchową stymulacją neurosensoryczną, bądź w skrócie – Metodą TOMATISA ®.

 

Dziś,  jego pionierskie wówczas badania, świat medyczny nazwa -  

Centralnymi  Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders).

To zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów i trudności odczuwalnych na co dzień.

 

Wbrew powszechnej opinii zakłócenia komunikacyjne dotyczą nie tylko dzieci.

Tego typu problemy mogą mieć osoby w różnym wieku, także

w wieku średnim lub podeszłym. 

Każdą osobę można zdiagnozować  i  

jeśli jest taka potrzeba,

poddać procedurze treningowej Metody TOMATISA ® ,

by uzyskać trwałą poprawę. 

zaświadcza, że...

Piramida Rozwoju jest certyfikowaną placówką wykorzystująca

Metodę Tomatisa ® w swojej pracy coachingowej i terapeutycznej.

 

Wyłącznie licencjonowani terapeuci i specjaliści, przeszkoleni przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu, służącego do zaawansowanego badania uwagi słuchowej (TLTS) i prowadzenia słuchowej stymulacji neurosensorycznej.

Sprzęt produkowany i programowany przez Centrum Tomatisa daje gwarancję wysokiej skuteczności terapii i nie jest dostępny na wolnym rynku.

Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem

z terapii Metodą Tomatisa®,

zawsze pytaj o licencję i certyfikat,

które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby. Żądaj także przygotowania indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o profesjonalną diagnozę, na którą składa się szeroki wywiad, analiza testów psychologicznych oraz wyników zaawansowanego badania uwagi słuchowej (TLTS).

...od pierwszych chwil życia towarzyszą nam różnego rodzaju dźwięki. 

Powodują one, że do naszego systemu poznawczego docierają informacje ze świata zewnętrznego, na które możemy adekwatnie odpowiadać, a tym samym odnajdywać się i uczestniczyć w rzeczywistości. Ponadto wszelkie informacje dźwiękowe stale do nas napływające ten skomplikowany system stymulują, pozwalając na jego rozwój i właściwe działanie. Być może z tego względu ludzie od wieków interesowali się, rozpoznawali i wreszcie starali się naśladować bodźce słuchowe, co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju muzyki. Dźwięk ma ogromne znaczenie w wielu dziedzinach życia, udowodniony jest na przykład związek pomiędzy intensywnym słuchaniem odpowiednio przygotowanej muzyki a poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka. We współczesnym środowisku niestety dominują dźwięki niskie, które uniemożliwiają percepcję dźwięków wysokich. A źródłem większości informacji są właśnie dźwięki wysokie, one też najbardziej stymulują mózg. Niskie tony męczą i powodują uczucie dyskomfortu i wiele osób sobie z nimi nie radzi. Ten sam problem ma wiele dzieci, gdyż nie potrafią one takich dźwięków filtrować. Dysfunkcję tę pozwala opanować tzw. bramkowanie, jedna ze składowych metody treningu słuchowego, który opracował właśnie profesor Tomatis.

…ważne !

Z   Zaburzenia Przetwarzania

…uwaga !

Jesteśmy jedynymi w Olsztynie,

a także na Warmii i Mazurach

certyfikowanymi Konsultantami Metody Tomatisa ®

 

Oznacza to, że posiadamy najwyższy stopień kwalifikacji i uprawnień nadawanych przez spółkę

Tomatis Développement S.A.

z Luksemburga - właściciela prawa

do nazwy  i  Metody Tomatisa ®

 

Wysokie wymagania stawiane w procesie edukacji i certyfikacji przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, powoduje, że w Polsce uprawnienia konsultanta Metody Tomatisa ®, posiada tylko około 20 osób.

 

 

...naukowe i medyczne koncepcje w Metodzie Tomatisa ®  

Metoda Tomatisa bazuje na wielu koncepcjach na temat tego, jak rozwija się istota ludzka, w jaki sposób przetwarza informacje, komunikuje się ze sobą i z innymi oraz w jaki sposób się uczy. W trakcie swych badań profesor Tomatis rozwinął metodę treningową, która umożliwia jednostce odzyskanie umiejętności analizy, koncentracji i pełnej komunikacji. Należy pamiętać, że dziewięćdziesiąt procent przekazów sensorycznych, które stymulują mózg, w tym ruch i dotyk, angażuje ucho. Działa więc ono jako system integracji sensorycznej. Dzięki zastosowaniu narzędzi pedagogicznych, metoda działa jednocześnie na trzy podstawowe funkcje ucha, mianowicie na słuchanie, równowagę i dynamizowanie. Pod wpływem systematycznych sesji słuchowych, spójność przekazów przesyłanych do mózgu poprzez przedsionek zarówno ucha prawego, jak i lewego, zostaje zharmonizowana. W wyniku tego reakcje motoryczne są zauważalnie mniej chaotyczne, stają się bardziej płynne i lepiej  zorganizowane. Dlatego  trening  słuchowy  Metodą  Tomatisa ®  pozwala  eliminować  zaburzenia  motoryczne

i problemy z grafomotoryką.  Co więcej,  przedsionek  odgrywa  fundamentalną  rolę w integrowaniu rytmów zarówno muzyki,

jak  i  języka  obcego,  dzięki jego skomplikowanej sieci połączeń z mózgiem,  przez co bardzo ułatwia akwizycję językową.

Z funkcjonowaniem przedsionka związane jest także pojęcie uwagi słuchowej, z zakłóceniami której często zmagają się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czym jest uwaga słuchowa? W ogromnym skrócie możemy powiedzieć, że jest to zdolność dziecka do właściwej interpretacji bodźców dźwiękowych. Jeśli ta zdolność jest zaburzona, dziecko nie jest w stanie właściwie hierarchizować i interpretować kierowanych do niego komunikatów, co niesie ze sobą fundamentalne skutki dla jego zachowania i rozwoju. Należy pamiętać, że nawet dziecko z zaburzeniami uwagi słuchowej jest w stanie kontrolować swoje emocje i wypracować efekty równie dobre, co grupa rówieśnicza, jednak zawsze jest to okupione wysiłkiem intelektualnym niewspółmiernym do efektów. Przez to szkoła powoli staje się środowiskiem nieprzyjaznym i pogorszeniu ulegają relacje społeczne. Pojawiają się naturalne mechanizmy obronne, np. zespół jelita wrażliwego, ucieczka przed współpracą w grupie. Dlatego problemy ze słuchaniem oznaczają mniejsze lub większe problemy z emocjami oraz zaburzenia związane z poprawną socjalizacją, bo ucho i głos są powiązane z funkcjonowaniem psychicznym, a zatem wywieranie na nie wpływu poprawia funkcjonowanie poznawcze i psychiczne osoby.

...działanie treningów Metodą Tomatisa ®  opiera się głownie na słuchowej stymulacji neurosensorycznej. 

Za pomocą specjalnie stworzonych do tego celu słuchawek i urządzeń przesyłających sygnał, dźwięk podawany jest zarówno drogą kostną, jak i powietrzną. Sygnał, który poprzez specjalny wibrator podawany jest z wyprzedzeniem drogą kostną, oddziałuje na mięśnie strzemiączka i młoteczka, które z kolei pobudzają ślimak i przedsionek. Zjawisko to nazywamy bramkowaniem. Bramkowanie polega na tym, że dźwięk przekazywany jest drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. Droga kostna przygotowuje ucho na informację drogą powietrzną. Dochodzi do ustabilizowania płynów wewnątrz ucha, aparat słuchowy zostaje przygotowany do odebrania informacji drogą powietrzną. Dźwięk podawany drogą kostną pozwala przedsionkowi oczekiwać na nadejście właściwego sygnału podawanego drogą powietrzną, i z czasem przedsionek znajduje się w stanie fizjologicznego napięcia, w pełnej gotowości na bodziec. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. W związku z tym, że spójność przekazywanych informacji jest niesłychanie ważna, by to osiągnąć, ucho musi być skutecznie stymulowane. Takie wspomaganie pozwala to na stałą stymulację mózgu i dynamizowanie ciała. Dzieje się tak, bo człowiek mówi, czyli wytwarza dźwięki mowy tylko tak, jak je interpretuje. „Mówię tak, jak słucham" – to jedno z podstawowych pojęć współczesnej psychologii i nauk pokrewnych. Głos jest w stanie odtworzyć tylko to, co usłyszy ucho. Jeśli poprawimy jakość słuchania, poprawimy także głos i komunikację. Język to rytm, intonacja i melodia. Ucho adaptuje się do rytmu i melodii także innej niż ojczysta, przez co rozwija się świadomość fonologiczna, która ma bezpośredni wpływ na czytanie i pisanie.

 

Dzięki wysokiej skuteczności Metody Tomatisa ®, jej elementy stosowane są w placówkach edukacyjnych na całym świecie.

W wielu szkołach stymulacja neurosensoryczna włączona została do programów nauczania.

 

 

…więcej o Metodzie Tomatisa® 

znajdziecie w ciekawych artykułach dostępnych na stronie - tomatis.com

 

…kwestionariusz

poniższy link pozwala pobrać

 

…cennik

Diagnoza

3 do 4 spotkań po 50 min

w zalezności od indywidualnych potrzeb diagnostycznych

cena - 80 zł / spotkanie

Konsultacja  

cena - 140 zł / spotkanie - ok. 2 h

Terapia

cena - 70 zł / 50 minut zajęć

 

 

i   komunikowania.   Słuchanie   jest   więc   funkcją   kognitywną   wysokiego  szczebla,   która   wiąże   się   z  umiejętnością    zarządzania    emocjami.

Należy pamiętać,  że nawet  dziecko  z zaburzeniami  uwagi  słuchowej  jest w stanie kontrolować swoje emocje i wypracować efekty równie dobre,

co grupa rówieśnicza, jednak zawsze jest to okupione wysiłkiem intelektualnym niewspółmiernym do efektów. Przez to szkoła powoli staje się środowiskiem nieprzyjaznym i pogorszeniu ulegają relacje społeczne. Dzieje się tak także dlatego, że do mózgu dociera błędna informacja, nieskorelowana z bodźcem z otoczenia, a to generuje podświadomy stres. Pojawiają się naturalne mechanizmy obronne, np. nieintencjonalna obrona  przed  dźwiękami.  Dlatego  problemy  ze  słuchaniem   oznaczają  mniejsze  lub  większe  problemy  z  emocjami  oraz  zaburzenia  związane

z poprawną socjalizacją.

5.

...dowody na pozytywny wpływ terapii Metodą Tomatisa® pojawiły się już w latach 60-tych XX wieku.

Początkowo z treningu uwagi słuchowej korzystały tylko osoby znane, pracujące głosem i wymagające niezwykle sprawnej pamięci. Stopniowo metodę zaczęli stosować terapeuci związani integracją sensoryczną, oraz terapeuci związani z takimi dziedzinami nauki jak pedagogika, psychologia, logopedia, neurologia.

 

W Piramidzie Rozwoju  - grupę konsultantów, reprezentuje aż dwoje terapeutów.  

 

Wyłącznie konsultanci Tomatisa® uprawnieni są do przygotowania indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o profesjonalną diagnozę, na którą składa się szeroki wywiad, analiza wystandaryzowanych ankiet

i testów  oraz wyników zaawansowanego badania uwagi słuchowej (TLTS).