PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

METODA WERBO-TONALNA  

Nie zdajemy sobie często sprawy z faktu, że pominięcie w okresie  neurorozwojowym jednego z etapów rozwoju, umniejszanie jego roli na  różnych obszarach szczebli rozwojowych, prędzej czy później odbija się tzw. „czkawką rozwojową” w przyszłości naszych dzieci, jak np.: dysleksja, dysgrafia,  słaba  koncentracja  itp.  Ogólnie rzecz ujmując - trudności szkolne. Chociażby etap szybkiego „stanięcia na nogi”, po krótkim okresie raczkowania  z  minimalnym  pełzaniem,  wcale  nie powinien być powodem do wielkiej  radości. Terapeutyczny powrót do podstaw zwiazanych z tym etapem w  rozwoju oraz jego przepracowanie, dostymulowanie daje szansę

Naszą ofertę

kierujemy ...

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

*  WYSOKI POZIOM

   MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

*  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

*  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

*  CERTYFIKATY

*  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  NA  LUNCH

Nie(d)oceniona metoda wspomagająca rozwój!

komunikacji, uwagi słuchowej, jak również umiejętności zapamiętywania i czytania. Metoda ta podkreśla wielkie znaczenie ruchu w połączeniu z rytmem i tempem w percepcji i ekspresji językowej. Uwzględnia ona wszystkie zmysły w procesie nadawczo – odbiorczym.  To  metoda  werbo - tonalna, która  w  swym  podstawowym  założeniu  była  wykorzystywana  w pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu lub innymi zaburzeniami komunikacji.  Dziś, ze względu na swoją atrakcyjność i skuteczność z powodzeniem może mieć zastosowanie w szerszym zakresie działań wspomagających rozwój, wpływających na stymulację i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych.

Szkolenie kierowane jest do :

* logopedów

* pedagogów

* nauczycieli przedszkoli          

  i szkół integracyjnych,

  powszechnych, specjalnych

* pracowników poradni

  psychologiczno-

  pedagogicznych

* studentów

Jest to metoda, która wspomaga rozwój dzieci m.in. w zakresie...

I dzień  –   od    9.30    do   18.15     (9 x 45 minut)  st.1 ;                    I dzień  –   od    9.30    do   18.30     (10 x 45 minut)  st.2 ;

II dzień –  od    8.00    do   12.30     (6 x 45 minut)  st.1

Grupa minimalna 15 os. - zapraszamy !!!

 

1

1

Główne założenia metody mogą być cennym elementem wspomagającym...

1

2

Można jednak  już wcześniej zapobiegać i eliminować...

1

4

Jeżeli chcesz dowiedzieć się...

1

5

Najblizszy  termin  szkolenia  na stopień 1,    to:  14-15.03.2020 r.

                                                                 na stopień 2,    to:  7.03.2020 r.

1

6

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 350zł (całkowita odpłatność za szkolenie to 550 zł) na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Uwaga - Szkolenie Stopniu 2 kierowane jest do osób, które ukończyły 1 stopień !!!

(wymóg obligatoryjny - nawet u innego trenera - wymagane jest okazanie zaświadczenia o ukonczeniu st. I)

 

Liczba uczestników:   minimum – 15, maksimum – 25

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne dole strony  - PiramidaRozwoju.pl /metoda-werbo-tonalna-stopien-1-i-2

W załączniku dostępnym pod linkiem, znajduje się również wykaz pomocy obowiązujący uczestników na szkoleniu.

na poprawę funkcjonowania neurorozwojowego  -  im później tym trudniej...   Podobnie ma się rzecz z kształtowaniem takich umiejętności  jak:  komunikowanie,  czytanie,  pisanie.  Zapominamy  o rzeczach  prostych  i podstawowych, które dają bazę do  łatwiejszego  wypracowania  tych  umiejętności.  Dobrym  rozwiązaniem  pozostają  terapie  podążające  za  dysharmonią w rozwoju.  Jedną z takich możliwości jest metoda,  którą z powodzeniem wykorzystujemy w pracy z naszymi podopiecznymi i która w przyjemny oraz zabawny sposób już na starcie ułatwia osiąganie takich sukcesów edukacyjnych.

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

Nasz telefon: 516 303 808

Niezmiernie istotne jest również...

1

3

rozwój  kompetencji językowej już u dzieci w wieku niemowlęcym poprzez wykorzystanie zabaw fonacyjnych, rytmu ciała, rytmu muzycznego oraz stymulacji układu przedsionkowego. U dzieci nieco starszych – w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  z  rozszerzeniem  powyższych,  o  graficzne odwzorowywanie rytmów, będące doskonałym początkiem do rozwoju  umiejętności  odkodowywania  symboli  jakimi  są  litery,  sylaby  w  procesie  czytania.  Jest  to  doskonała  zabawa, w której ruch ciała w naturalny sposób przekłada się na mikroruchy, przez co łatwiej usprawniane są narządy artykulacyjne. Ruch ciała wymusza ekspresję językową. Pomaga doświadczyć różnice między napięciem a rozluźnieniem mięśni nie tylko całego ciała, ale również aparatu artykulacyjnego, co trudno jest niejednokrotnie wytłumaczyć dziecku, podczas klasycznych ćwiczeń logopedycznych. Doświadczanie to przekłada się na zrozumienie i zastosowanie w praktyce. To pozwala zautomatyzować działanie. Nikt  lub znacząca większość z nas, nie zastanawia się mówiąc, w jaki sposób ułożyć język lub usta podczas wypowiedzi – to się dzieje. Natomiast osoby starsze, czy dzieci (zwłaszcza na początku rozwoju), które mają z tym większą trudność, mogą właśnie skorzystać z ruchu ciała jako podpowiedzi, który to stopniowo jest wycofywany, kiedy nie jest już im potrzebny.

zwrócenie uwagi na rosnący w szybkim tempie problem zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Jako wieloletni terapeuta w tym zakresie, spostrzegam tę niepokojącą tendencję zarówno u dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i u młodzieży. Zaburzenia te zdecydowanie są przyczyną trudności szkolnych, takich jak: trudność w czytaniu i pisaniu, zapamiętywaniu treści, reagowaniu na polecenia, słabea koncentracja, krótka i rozproszona uwaga oraz szybka męczliwość. Jest na to skuteczny sposób – realizacja treningów słuchowych metodą Tomatisa ®.

te ewentualne trudności.  Metoda  werbo -tonalna  doskonale wpasowuje się w przeciwdziałanie tego rodzaju trudnościom poprzez wczesną stymulację układu przedsionkowego (będącego częścią ucha wewnętrznego), poprzez wykorzystanie znaczenia rytmu ciała, który poprawia pamięć ruchowo – wzrokowo - słuchową, rytmu muzycznego – niezbędnego do tworzenia różnych sekwencji a w efekcie końcowym zdań,  poprzez zwrócenie uwagi na ważną rolę tempa  oraz intonacji          ( również jako wsparcie przy nauce języków obcych).                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                 opracowanie  -  M.F.G.

-  jak to wszystko połączyć ze sobą i pomóc dzieciom w rozwoju i odkrywaniu kompetencji językowych już na wczesnym  

   etapie rozwoju?

 

-  jak wykorzystać tę metodę w pracy z osobami starszymi jako stymulację mózgu w celu utrzymania sprawności

   umysłowej ?

 

-  jak wykorzystać metodę do stymulacji rozwoju i usprawniania tworzenia się nowych połączeń neuronalnych?

 

Zgłoś się i przyjdź na szkolenie z metody werbo - tonalnej do Piramidy Rozwoju w Olsztynie a nie zawiedziesz się!

Odkryj sam nieocenioną wartość metody werbo – tonalnej!