PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

METODA WERBO-TONALNA  –  Stopień  1   i   Stopień  2

Szkolenie   z    elementów   "metody   werbo - tonalnej",    opracowanej   przez

profesora Petara Guberinę w latach  50 ubiegłego wieku  w Centrum SUVAG w Zagrzebiu  z  Chorwacji.  Celem metody  werbo -tonalnej  jest  przełożenie

makroruchów, dotyczących ruchów całego ciała na mikroruchy związane z ruchami narządów mowy  i wykorzystanie związku, jaki pomiędzy nimi zaistnieje. Osiąga się to przez stosowanie rytmu ciała, rytmu muzycznego oraz zabaw fonacyjnych. Rytm ciała jest wykorzystywany do wywołania głosu,  jak  i  korygowania  nieprawidłowej  artykulacji,  natomiast  ruchy  ciała

Naszą ofertę

kierujemy ...

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

*  WYSOKI POZIOM

   MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

*  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

*  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

*  CERTYFIKATY

*  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  NA  LUNCH

Piramida Rozwoju serdecznie zaprasza na:

Zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystywaniem jej w procesie rozwoju językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu,

Szkolenie kierowane jest do :

* logopedów

* pedagogów

* nauczycieli przedszkoli          

  i szkół integracyjnych,

  powszechnych, specjalnych

* pracowników poradni

  psychologiczno-

  pedagogicznych

* studentów

Cel szkolenia 

1. Założenia teoretyczne metody werbo – tonalnej.

2. Zabawy fonacyjne służące wywołaniu samogłosek i spółgłosek    (p, b, m, l).

3. Wywoływanie, utrwalanie, korekcja wymowy samogłosek  i spółgłosek (p, b, m, l) w technice rytmu ciała.

4. Wywoływanie, utrwalanie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek (p, b, m, l) w technice rytmu muzycznego.

I dzień  –   od    9.30    do   18.15    

II dzień –  od    8.00    do   12.30    

 

1

1

Program szkolenia - stopień 1  Najblizszy planowany termin  szkolenia, to: .........................

1

2

Czas trwania szkolenia na stopień 1, to – 15 h dydaktycznych

1

4

Cena szkolenia –  550 zł brutto.

                                 

1

5

Zasady rejestracji Uczestników szkoleń

1

6

Uwaga!!!  Zadzwoń i zapytaj o specjalną promocję cenową dla grup zorganizowanych !!!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 350zł na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Uwaga - Szkolenie Stopniu 2 kierowane jest do osób, które ukończyły 1 stopień !!!

(wymóg obligatoryjny - nawet u innego trenera - wymagane jest okazanie zaświadczenia o ukonczeniu st. I)

 

Liczba uczestników:   minimum – 15, maksimum – 25

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne na naszej stronie - PiramidaRozwoju.pl

W załączniku dostępnym pod linkiem, znajduje się wykaz pomocy obowiązujący uczestników na szkoleniu.

służą nie tylko do tworzenia sylab, ale  też do układania  zdań  bez  pomocy  odczytywania  mowy z  ust.  W  rytmie  muzycznym w trakcie  terapii wykorzystywane  są  łatwe wyliczanki-rymowanki,  które  podkreślają  elementy suprasegmentalne mowy tj. akcent, melodia, tempo.           Więcej  o  tej  nie(d)ocenionej  metodzie...

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

Nasz telefon: 516 303 808

1. Utrwalanie samogłosek ustnych w technice rytmu muzycznego, rytmu ciała, zabawach fonacyjnych,

    powtórzenie I części szkolenia.

2. Wywołanie, korekcja wymowy i utrwalenie samogłosek [ą], [ę] w technice rytmu ciała.

3. Zaprezentowanie nowych rytmów muzycznych w zakresie samogłosek.

4. Utrwalenie spółgłosek [p], [b], [m], [l] w technice rytmu muzycznego, rytmu ciała, zabawach fonacyjnych.

5. Zaprezentowanie nowych rytmów muzycznych w zakresie w/w spółgłosek.

6. Wywołanie, korekcja wymowy i utrwalenie spółgłosek [j], [ł], [t], [d], [n], [f], [w] w technice rytmu ciała, rytmu muzycznego

    i zabawach fonacyjnych.

Program szkolenia - stopień 2  Zapisz się!  Najblizszy planowany termin  szkolenia, to: .....................            

                                                                                                                                                                         

1

3

Czas trwania szkolenia na stopień 2, to – 10 h dydaktycznych

I dzień  –   od    9.30    do   18.30