PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Dlaczego w wypadku młodszych dzieci warto wybrać właśnie tą formę zajęć logopedycznych w grupie?

 

Naszym zdaniem w małej grupie, dzieci w naturalny sposób motywują się wzajemnie poprzez obserwację i naśladowanie do własnej aktywności. Poprzez zabawę mimowolnie uruchamiają mechanizmy mowy, wzajemnej komunikacji, niemal niezauważalnie oswajają swoją nieśmiałość i pokonują przeszkody. Jednocześnie pod opieką i wsparciem logopedy utrwalają prawidłowe wzorce mówienia.

W grupie rozwijają ciekawość, wyobraźnię i pewność siebie. Uczą się wzajemnie poszanowania i przestrzegania ustalonych zasad społecznych.

Dla kogo LOGOrytmika a dla kogo Logopedia indywidualna?  

3.

Zajęcia LOGOrytmiki wskazane są już dla małych dzieci w wieku od 2,5 roku życia.

Zwykle u małych dzieci w wieku 2,5 – 3,5 lat, wady wymowy nie są jeszcze utrwalone, dlatego właśnie w takiej formie łatwiej i szybciej można je skorygować.  Artykulacja, motoryka narządów mowy - języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy ćwiczymy w zabawie „ na niby”, która bardzo jest lubiana przez dzieci.

Duży ruch ciała wspomaga zapamiętywanie krótkich wierszyków i piosenek.

 

U dzieci nieco starszych w wieku 4- 6 lat, czasami korygowanie wad wymowy może być trudniejsze. Jednak już często LOGOrytmika pod okiem logopedy na pewno daje możliwość dostrzeżenia i skorygowania ewentualnych błędów w mówieniu lub wad wymowy. A dostosowany poziom trudności ćwiczeń daje szansę na odnoszenie sukcesów w mówieniu, co rozwija poczucie sprawstwa i motywuje do dalszej pracy.

W takich sytuacjach LOGOrytmika bywa również początkowo wspomaganiem indywidualnych zajęć logopedycznych.

 

Indywidualne zajęcia logopedyczne są również wskazane w celu zintensyfikowania i większego  zindywidualizowania działań w pracy nad usprawnianiem i korygowaniem komunikacji językowej, jak również bezwzględnie przy diagnozach dużych trudności rozwojowych mowy i innych zaburzeniach komunikacji.

2.

4.

... w Piramidzie Rozwoju  

 

 

 

 

 

 

prowadzimy LOGOrytmikę

w małych grupach.

W naszej opinii zajęcia w małych, maksymalnie 7- osobowych, grupach umożliwiają logopedzie wnikliwszą obserwację

i skupienie uwagi na każdym dziecku.

To ważne, aby nie bagatelizować pierwszych symptomów wad wymowy i właściwie je korygować, indywidualizując potrzeby każdego dziecka

w grupie logorytmicznej.

Rodzice na bieżąco po zajęciach otrzymują wskazówki, jak w zabawowy sposób ćwiczyć również w domu, aby zintensyfikować działania

i z sukcesem podtrzymywać gotowość dziecka do pracy.

A specjalistyczne poradnictwo

w tym zakresie oraz ciekawe pomysły są cenną podpowiedzią.

LOGOrytmika - czym się różni od rytmiki ? 

Rytmika bazuje na połączeniu ruchu z muzyką i jako forma zajęć dla dzieci, prawidłowo jest kojarzona z zajęciami rytmiczno – muzycznymi.

Natomiast LOGOrytmika ma na celu usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej, dlatego też pod okiem logopedy kładzie nacisk na rozwój obszarów mowy. Zajęcia te ściśle łączą się z muzyką i ruchem ciała w formie zabawy, wykorzystując również ćwiczenia oddechowe, słowne i słuchowe co pobudza aparat mowy i rozwija rytmizację. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznawcze, uwagę i koncentrację.

Celem logorytmiki jest więc przede wszystkim harmonijne stymulowanie mowy. Taka forma zajęć daje szansę na unikanie złych nawyków, wad wymowy w mówieniu, popełnianiu błędów już na wczesnym etapie rozwoju mowy.

 

… zapraszamy  :)

…cennik zajęć z

LOGOrytmiki

Jednorazowe  uczestnictwo  

40 zł  -  50 min. zajęć,

to możliwość sprawdzenia jak Wasze dziecko zareaguje na taką formę zajęć logopedycznych w grupie rówieśniczej.

 

Karnet na miesięczne uczestnictwo 

120 zł / 4 spotkania po 50 min.

dzięki formie karnetowej oszczedzacie  25 %  ceny zajęć jednorazowych, a my możemy w ten sposób docenić Uczestników naszych stałych zajęć LOGOrytmicznych.

LOGOrytmika – cenna grupowa forma wczesnych działań logopedycznych.