PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Sławomir Gzyl

 

 Metoda TOMATISA ® 

•  Neurofeedback / EEG Biofeedback 

•  Coaching indywidualny i grupowy 

 Szkolenia i warsztaty rozwojowe 

•  Zarządzanie w Piramidzie Rozwoju :)