PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Szkolenia / Warsztaty Grupowe  (dla grup zorganizowanych) 

 

Sposób organizacji

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie instytucji (szkół, samorządów) oraz różnych grup, organizator uzgadnia z prowadzącym termin i warunki realizacji szkolenia. Niektóre szkolenia mogą trwać dłużej lub krócej w zależności od możliwości i potrzeb organizatora.

Miejsce

Organizator decyduje o miejscu realizacji szkolenia. W większości przypadków szkolenie odbywa się na miejscu w siedzibie organizatora (szkoła, ośrodek, firma, miejsce imprezy, itp.).

Czas trwania

Czas trwania jest uzależniony od rodzaju szkolenia i potrzeb uczestników. Trener negocjuje z organizatorem czas trwania poszukując optymalnych rozwiązań. Niektóre autorskie szkolenia mają określoną minimalną ilość godzin, której nie można zmniejszyć i która jest wymagana do uzyskania przez uczestników uprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w opisach szkoleń.

Koszty

Koszt szkolenia jest uzależniony od warunków uzgodnionych z organizatorem.  Jeżeli organizator nie dysponuje oczekiwaną przez nas kwotą chętnie poszukamy wspólnie sposobu na zaspokojenie potrzeb uczestników i realizatorów w drodze dzielenia się i współpracy.

Szkolenia/warsztaty otwarte  (zgłoszenia indywidualne)

Systematycznie w sekcji aktualności ogłaszamy informacje o nowych terminach wybranych szkoleń.

Osoby zainteresowane takimi szkoleniami mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w informacji o naborze a także w sekcjach w których opisywane jest dane szkolenie.

Na niektóre szkolenia nie wyznaczamy terminu szkolenia. W takiej sytuacji zbieramy dane zainteresowanych.

W wyjątkowych przypadkach, dla podkreślenia unikatowości szkolenia, tworzony będzie w menu dodatkowy formularz zawierający nazwę takiego warsztatu.

Kiedy zbierze się grupa szkoleniowa ogłaszamy termin szkolenia i powiadamiamy zainteresowanych o terminie i miejscu szkolenia. Zapisani maja pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Osoby angażujące się w organizację indywidualnych grup mogą liczyć na rabaty do całkowitego zwolnienia z opłaty łącznie. W tej sprawie prosimy kontaktować się z nami mailowo.

COACHING INDYWIDUALNY

Prowadzimy indywidualne formy wsparcia i pomocy dla osób rozwijających się zawodowo, rodziców poszukujących wsparcia w obszarach wychowawczych, oraz dla zainteresowanych tą formą rozwoju osób indywidualnych.

Spotkania odbywają się w terminach umówionych indywidualnie i mają miejsce w naszym olsztyńskim centrum terapii, wsparcia i rozwoju:

PIRAMIDA ROZWOJU  

ul. Metalowej 4, II piętro

W  "PIRAMIDZIE ROZWOJU" - Wspieramy Wasz Potencjał !  

 

Jedną z form,  są organizowane przez nas warsztaty i szkolenia,  zarówno w tzw. formule "zamkniętej" na zlecenie zorganizowanych  grup i instytucji, jak i w formie "otwartej" dla osób indywidualnych.

 

Poniżej znajdziecie informacje nt. zasad organizowania przez nas każdej z tych form wspierania Waszego potencjału z podziałem na sekcje  - WARSZTATY GRUPOWE  i    ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE.

 

Dla osób zainteresowanych konsultacjami i wsparciem o charakterze coachingowym proponujemy spotkania indywidualne z coachem. Zasady opisaliśmy w sekcji COACHING INDYWIDUALNY.