PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Szkolenia dla specjalistów i pracowników edukacji

PIRAMIDA ROZWOJU ogłasza nabór na szkolenia:

AKTUALNOŚCI

Szkolenie z metody Werbo-Tonalnej stopień 1 i stopień 2, prowadzone jest przez Monikę Grabowską - Prystawko ,

jedna z pięciu polskich certyfikowanych trenerów  metody werbo-tonalnej, przeszkolonych w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez

Fundację Orange, we współpracy z Medycznym Centrum Audiofonologii w Brukseli.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia.

Surdologopeda, trener metody werbotonalnej, tłumacz metody z języka francuskiego.

Od 1996 roku pracuję z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami słuchu oraz innymi zaburzeniami mowy.

 

Cel szkolenia: zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystywaniem jej w procesie rozwoju językowego dzieci z

opóźnionym rozwojem mowy lub z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu,

Termin szkolenia Stopień 1 :  dzień I -  ....... /  sobota  godz. 9.30 -18.15  , dzień II - ........ niedziela  godz. 8.00-12.30  

Termin szkolenia Stopień 2 :  dzień I -  ....... /  sobota  godz. 9.30 -18.15  , dzień II - ........ niedziela  godz. 8.00-12.30

Cele szkolenia

Dostarczenie niezbędnej wiedzy dla nauczycieli pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Zwiększenie kompetencji profesjonalistów zainteresowanych problematyką funkcjonowania i metodami pracy z osobami z ZA .

Szkolenie w wymiarze 19 godzin dydaktycznych - prowadzone  przez  2  trenerów  z  Fundacji  SYNAPSIS

Termin szkolenia:

dzień  I      -  sobota                -    ..............           -   w godzinach    9.30  -  18.30    

dzień II     -  niedziela           -    .............           -   w godzinach    9.00  -  16.30

Cena szkolenia – 580 zł  brutto

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

   * Trening umiejętności społecznych.

  * „Pokonując samotność...". Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie realizujemy po

zebraniu się minimalnej

grupy uczestników - 20 os.,    

aktualnie przyjmujemy

wyłącznie zgłoszenia ...

Termin szkolenia:  zbieramy zapisy osób zainteresowanych udziałem w tym szkoleniu,

sobota i niedziela ... pierwszy dzień ( od godz. 9.00 - 18.00 )  i ... drugi dzień ( od godz. 8.00 -17.00 )

Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii i wychowaniu dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie, jakie są główne założenia programu Growth Through Play System,

czym jest responsywny styl interakcji to zapraszamy. Warsztat przeznaczony jest również dla rodziców i terapeutów którym bliskie są

zagadnienia bliskości i budowania relacji, którzy intuicyjnie i spontanicznie podążają ścieżką niedyrektywności a potrzebują jedynie wsparcia

i potwierdzenia w tym co robią. Zapraszamy każdego, kto  pragnie dowiedzieć się więcej o relacjach z dzieckiem!

Cel szkolenia: zapoznanie z metodą i głównymi założeniami programu Growth Through Play System, warsztat skierowany jest do wszystkich

zainteresowanych rodziców, nauczycieli, terapeutów, studentów, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych.

Warsztaty nastawione są na dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej nowych form wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju

oraz podstawowych technik wykorzystywanych w nauce i wychowaniu poprzez zabawę.

 

Zakres Tematyczny:

*   podstawy teoretyczne terapii rozwojowej opartej na relacjach GPS

*   budowanie i wzmacnianie odwzajemnionych relacji z dzieckiem w spektrum autyzmu

*   wspieranie umiejętności komunikacyjnych - angażowanie dziecka w naukę i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych

*   kluczowe umiejętności przy ocenie i rozpoznawaniu odpowiednich celów rozwojowych

*   tworzenie zespołu

*   zachęcenie dziecka, by uczyło się w sposób aktywny - zwiększając motywację dziecka oraz inicjowanie

*   tworzenie motywujących aktywności i zabaw dla dziecka

*   stań się ekspertem - samorozwój i samodoskonalenie

*   wsparcie rodziców w procesie wychowywania dziecka w spektrum autyzmu

*   wykorzystywanie codziennych chwil do realizacji założonych celów

 

Termin szkolenia:  warsztaty jednodniowe - niedziela  godz. 9.00-17.30   (przyjmujemy zapisy)      Cena szkolenia – 450 zł  brutto

Prowadzący: Iwona Wojtasik - certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through Play System™.

Prowadzi  szkolenia wprowadzające do metody jak i szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców, oraz superwizje.

Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów  pracujących  metodą Growth through Play.

Uwaga -  Najblizszy  termin  szkolenia  na    Stopień 1,    aktualnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia ...

                                                                                                 Stopień 2,    aktualnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia ...              

                                                                                                                           

 

Prowadząca - Alina Smyczek     więcej o prowadzącej 

Szkolenie ma charakter solidnego wprowadzenia słuchacza w dziedzinę AAC pokazuje elementy interwencji, ich strukturę, oraz prezentuje metodyczny porządek wprowadzania AAC. Podczas szkolenia uczestnicy poznają też narzędzia    potrzebne   do   budowania    indywidualnego   systemu   komunikacji,

np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Zobaczą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu   uczenia   się   ich  użycia.  Wezmą  udział  w  ćwiczeniach  dzięki  którym

nabędą praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Szkolenie realizujemy po zebraniu się minimalnej grupy uczestników - 15 os.,  aktualnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia ...