PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Oferta szkoleń z Metody Krakowskiej ®  skierowana jest do:

 

  *  Specjalistów          *  Terapeutów          *  Nauczycieli           *  Wychowawców           *  Rodziców

 

 

Nasze aktualne propozycje szkoleniowe to:

 

 

"Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®"

Plan szkolenia:

    I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

                  1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

                  2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

                  3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

                  4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

     II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

     III.  Czytanie sylab zamkniętych

     IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

     V.   Samodzielne czytanie tekstów

     VI.  Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 

Prowadzący:  dr. Zdzisława Orłowska-Popek   - więcej informacji

 

Termin:       11    lipiec  2016 r.                  Zapisy przyjmujemy maksymalnie  do 30 czerwca  - zostało tylko kilka dni na Twoje zgłoszenie !!!

Miejsce:     PIRAMIDA ROZWOJU,  ul.Metalowa 4,  Olsztyn,  piętro II

Inwestycja w szkolenie to:        320 zł

wymagana wpłata zaliczki:      150 zł    ( do 4 dni od zapisania się na szkolenie )

 

Kontakt do organizatora:

Tel:      +48 516 303 808

mail:   piramida.rozwoju@gmail.com

"Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją )"

Program:

  1.Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.

  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

  5. Etapy programowania języka:

            -  od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

            -  od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

            -  od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

            -  od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 

Prowadzący:  dr. Zdzisława Orłowska-Popek  - więcej informacji

 

Termin:       12    lipiec  2016 r.                  Zapisy przyjmujemy maksymalnie  do 30 czerwca - zostało tylko kilka dni na Twoje zgłoszenie !!!

Miejsce:    PIRAMIDA ROZWOJU,  ul.Metalowa 4,  Olsztyn,  piętro II

Inwestycja w szkolenie to:       320  zł

wymagana wpłata zaliczki:      150 zł    ( do 4 dni od zapisania się na szkolenie )

 

Dla uczestników, którzy zapiszą się na pierwsze szkolenie (a chcieliby wziąć udział również w drugim) proponujemy specjalną zniżkę od ceny drugiego szkolenia.

W tym wypadku koszty inwestycji w drugie szkolenie to tylko 290 PLN zamiast 320 PLN.

 

Kontakt do organizatora:

Tel:      +48 516 303 808

mail:   piramida.rozwoju@gmail.com