PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

TERAPIA RĘKI I ZINTEGROWANY TRENING PISANIA SIHAND ®                

Szkolenie  -  " Terapia ręki i zintegrowany trening pisania  SIhand® "

Szkolenie składa się z 2 części:

1. Diagnoza i terapia ręki

2. Terapia ręki  i zintegrowany trening pisania SIhand®

Prowadząca: Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki© jak również licznych pomocy do diagnozy i terapii ręki oraz wzroku

 

 

Naszą ofertę

kierujemy ...

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

•  WYSOKI POZIOM

     MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

•  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

•  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

•  CERTYFIKATY

•  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

•  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

 

•   PRZERWY  NA  LUNCH

Piramida Rozwoju serdecznie zaprasza na:

Zapoznanie uczestników z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu terapii ręki i zintegrowanym treningiem pisania SIhand®

Często zaburzenia w funkcjach ręki zauważane są i interpretowane przez pryzmat nieprawidłowego chwytu pisarskiego. Jest to często wierzchołek góry lodowej, ręce bowiem nie funkcjonują w odosobnieniu. Powiązane są z tułowiem, przez co wszystkie trudności płynące z centrum ciała w sposób bezpośredni wpływają na sprawność ręki.

Właściwa ocena tych problemów, czynników zaburzających pracę ręki pozwoli na skonstruowanie optymalnego programu terapii.

Podczas  szkolenia uczestnicy zapoznają  się również  w  jaki  sposób  korygować  nieprawidłowy  chwyt  pisarski pracując  z ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka. Często samo stosowanie nakładek ułatwiających utrzymanie prawidłowego chwytu czy ćwiczenia manualne, grafomotoryczne nie przynoszą pożądanego efektu. Wtedy należy przyjrzeć się problemowi bliżej, poszukać czynników zaburzających  pracę  samej  ręki, aby w konsekwencji znaleźć odpowiedź na pytanie - dlaczego dziecko ma nieprawidłowy chwyt?

W odpowiedzi pomoże program szkolenia: Terapia ręki i zintegrowany trening pisania SIhand®

 

 

Adresaci kursu:

•  pedagodzy

•  psycholodzy

•  logopedzi

•  nauczyciele

•  terapeuci zajęciowi

•  terapeuci integracji

    sensorycznej

•  fizjoterapeuci

 

Cel szkolenia 

Część I  -  Diagnoza i terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia

•  Zanim dziecko zacznie pisać…

•  Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki

•  Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych

•  Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka

•  Sterowanie ruchem – mózgowe mechanizmy kontroli ruchu

•  Mózgowa organizacja pisania

•  Anatomia i fizjologia ręki

•  Kontrola posturalna a funkcje ręki i sprawność grafomotoryczna          

 

Część II  -   Terapia ręki i zintegrowany trening pisania SIhand®

•  Sprawność motoryczna i samoobsługowa a chwyt pisarski

•  Zintegrowany trening pisania SIhand®

   *  Zintegrowany trening pisania SIhand®- o programie

   *  Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka

   *  Analiza wzorca grafomotorycznego na podstawie badań własnych

   *  Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych

   *  Przyczyny nieprawidłowego chwytu pisarskiego- analiza materiału filmowego

   *  Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji

 

Część I        –  piątek /sobota                               /  dokładny termin podamy po zebraniu się grupy      (pierwszy dzień – od 11.00 do 18.00)

Część II     –  piątek /sobota/ niedziela      /  dokładny termin podamy po zebraniu się grupy        (pierwszy dzień – od 11.00 do 18.00)

1

1

Program szkolenia

1

2

Czas trwania szkolenia – 50 h dydaktycznych

1

3

Cena szkolenia – 1100   brutto

1

4

Zasady rejestracji Uczestników szkoleń

1

5

Uwaga!  

Jeśli dla szkolenia została wyznaczona data / daty realizacji, to wówczas wpłacenie zaliczki oraz we wskazanym terminie (podanym w mailu od organizatora), całej odpłatności tytułem udziału w szkoleniu, jest gwarancją rezerwacji miejsca dla uczestnika.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002  

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Liczba uczestników:   minimum – 15, maksimum – 25

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne na naszej stronie - PiramidaRozwoju.pl

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

 

Nasz telefon: 516 303 808

•  zaświadczenie o ukończeniu 50  

    godzinnego  szkolenia

•  otrzyma broszurę: Terapia ręki-

    zabawy i ćwiczenia rozwijające

    sprawność ręki dziecka

•  Opaskę grafomotoryczną©

•  komplet materiałów

    teoretycznych

 

 

Uczestnik otrzyma: