PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Terapia ręki i Zintegrowany trening pisania SIhand®

Część I    -  Diagnoza i Terapia ręki - wprowadzenie do zagadnienia                

 

•  Zanim dziecko zacznie pisać…

•  Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki

•  Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych

•  Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka

•  Sterowanie ruchem – mózgowe mechanizmy kontroli ruchu

•  Mózgowa organizacja pisania

•  Anatomia i fizjologia ręki

•  Kontrola posturalna a funkcje ręki i sprawność grafomotoryczną

•  Wpływ obniżonego napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki

•  Warsztat: ocena stabilizacji centralnej u dzieci

•  Warsztat: prezentacja ćwiczeń normalizujących napięcie mięśniowe oraz  wzmacniające

    mięśnie posturalne

•  Uczenie się czynności motorycznych

•  Praksja a sprawność ręki

•  Równowaga, aktywne siedzenie a terapia ręki

•  Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki

•  Wpływ Integracji Sensorycznej  na rozwój małej motoryki

•  Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©

•  Propriocepcja, somatognozja a  praca rąk

•  Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi

•  Warsztat: Bajki- pomagajki© czyli zabawy rozwijające umiejętności samoobsługowe

•  Warsztat: Gry manualne© – prezentacja zabaw i gier rozwijających sprawność ręki i

    grafomotorykę

 

Część II   - Terapia ręki i Zintegrowany trening pisania SIhand®

 

•  Sprawność motoryczna i samoobsługowa a chwyt pisarski

•  Zintegrowany trening pisania SIhand®

   *  Zintegrowany trening pisania SIhand®- o programie

   *  Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka

   *  Analiza wzorca grafomotorycznego na podstawie badań własnych

   *  Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych

   *  Przyczyny nieprawidłowego chwytu pisarskiego- analiza materiału filmowego

   *  Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji

   *  Zastosowanie Opaski grafomotorycznej©  w terapii ręki oraz podczas nauki pisania (warsztat) 

   *  Terapia ręki w korekcji nieprawidłowego chwytu

   *  Terapia ręki w pracy z dzieckiem leworęcznym i oburęcznym

•  Ocena sprawności ręki i funkcji pisania u dziecka na podstawie Arkusza SIhand®

•  Wpływ zaburzeń funkcji wzrokowych na rozwój umiejętności motorycznych

    i grafomotorycznych

•  Diagnoza podstawowych funkcji wzrokowych

•  Warsztat: Grafosensoryka© czyli od ruchu przez rysunek do pisania