Piramidarozwoju

Blog o biznesie, finansach i edukacji

Praca

Czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę i staż pracy?

Czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę i staż pracy?

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej stosowanych form umów w Polsce. Pracodawcy często sięgają po tę formę zatrudnienia, ponieważ wiąże się z mniejszymi kosztami związanymi z opłacaniem składek ZUS, a pracownik nie ma takich samych uprawnień jak w przypadku umowy o pracę. Jednak wiele osób zastanawia się, czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę i staż pracy. W tym artykule odpowiemy na te pytania.

Czym jest staż pracy?

Przed przejściem do omówienia, czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę i staż pracy, warto najpierw zdefiniować pojęcie stażu pracy. Staż pracy nie jest uregulowany przepisami prawa, ale można go określić jako czas pozostawania w zatrudnieniu, obejmujący określone okresy pracownicze. Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy daje pracownikowi pewne uprawnienia, takie jak wyższy wymiar urlopu, prawo do urlopu wychowawczego czy świadczenia przedemerytalnego.

Umowa zlecenie a składki na ubezpieczenia społeczne

Czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw przyjrzeć się składkom na ubezpieczenia społeczne. Obecnie, zgodnie z przepisami, składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki emerytalne) są obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych na umowie zlecenie. Odprowadzanie składek emerytalnych ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury pracownika.

Osoby zatrudnione na umowie zlecenie są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, chyba że osiągają przychody na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeśli zleceniobiorca nie osiąga takich przychodów, to musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Przykładem może być sytuacja, w której Pani Klara pracuje na kilku umowach zlecenia jednocześnie. Składki społeczne opłaca tylko z jednej umowy, z której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 600 zł miesięcznie. Z pozostałych umów odprowadza jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy ustalaniu wysokości jej przyszłej emerytury ZUS uwzględni okres opłacania składki emerytalnej z tytułu umowy zlecenia.

Przykład 1: Pani Maria jest zatrudniona na podstawie kilku umów zleceń równocześnie. Składki społeczne opłaca tylko z umowy, z której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 349 zł miesięcznie. Z pozostałych umów odprowadza jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy ustalaniu wysokości jej przyszłej emerytury ZUS uwzględni okres opłacania składki emerytalnej z tytułu umowy zlecenia.

Wliczanie umowy zlecenie do stażu pracy

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Otóż, umowa zlecenie, będąca umową cywilnoprawną, nie podlega uregulowaniom Kodeksu pracy. W związku z tym, okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy, ponieważ jest to charakterystyka stosunku pracy. Staż pracy wpływa między innymi na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Przykład 2: Pan Tomasz przez wiele lat pracował na podstawie umowy o pracę, z kilkoma przerwami, podczas których pracował na podstawie umowy zlecenia. Ustalając staż pracy, który pozwala przejść na emeryturę, uwzględnione zostaną tylko okresy pracy na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenia nie będzie wliczana do stażu pracy, nawet jeśli składki emerytalne były opłacane i będą uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytury.

Podsumowując, umowa zlecenie wpływa na wysokość przyszłej emerytury, gdyż składki emerytalne są odprowadzane od umowy zlecenia. Jednakże, umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, co oznacza, że nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego ani inne uprawnienia pracownicze zależne od stażu pracy.

Udostępnij

O autorze

Zapraszamy do świata wiedzy i inspiracji, gdzie biznes, finanse, praca, marketing i edukacja spotykają się w jednym miejscu! Nasz blog to nie tylko źródło aktualnych informacji, ale również przestrzeń, w której eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.